W 2015 roku dwóch ludzi, zakochanych w Jezusie Chrystusie, postanowiło założyć fundację „DLA JEZUSA”, stając się jednocześnie jej fundatorami. Ksiądz katolicki Adam Pradela oraz Adam Grabolus twórca telewizyjny i radiowy, bo o nich tu mowa, od wielu lat wspólnie działają w dziedzinie kultury i sztuki, wykorzystując ją jako narzędzie do głoszenia prawdy o Bogu Stwórcy i Zbawicielu człowieka.
Zafascynowani mediami elektronicznymi Fundatorzy tworzyli przez ten czas wiele inicjatyw medialnych, takich jak min. Chrześcijański Portal Ewangelizacyjny „Jezus.com.pl”, pierwszy w Polsce koncert ewangelizacyjny wydany na na płycie DVD „MagdAnioł i Przyjaciele”, czy, swojego czasu, bardzo popularne radio ze Współczesną Muzyką Chrześcijan (CCM) – Radio OPOKA.fm. Personalnie obaj Adamowie należą także do ścisłej czołówki pomysłodawców największego dziś w Polsce festiwalu prezentującego najlepszych na świecie artystów sceny chrześcijańskiej – „Bądź jak Jezus”, wywodzącego się z organizowanych wcześniej przez nich, na tzw. Wzgórzu Piekarskim, dużych koncertów ewangelizacyjnych, pod nazwą „Dla Jezusa”.
Wszystkie te działania uświadomiły ks. Adamowi Pradeli i Adamowi Grabolusowi jak wielka jest potrzeba i głód Boga w dzisiejszym młodym pokoleniu, które często zniechęcone do kościoła instytucjonalnego, niesie w sercu nieprawdziwy i zafałszowany obraz chrześcijaństwa. Obaj Fundatorzy zapragnęli wyjść naprzeciw tym pragnieniom i stworzyć nowoczesne narzędzia dzięki którym przekaz ewangeliczny, skierowany do młodego człowieka, stał się łatwy do przyjęcia, kształtując w nim jednocześnie poczucie tożsamości chrześcijańskiej oraz pragnienie poznania i podążania za Jezusem Chrystusem. Działając w tym duchu powołali oni do istnienia, w 2014 roku, pierwszą w Polsce młodzieżową telewizję pod nazwą OPOKA.TV, prezentującą Wartości Chrześcijańskie poprzez muzykę chrześcijańską, świadectwa ludzi wiary oraz filmy dokumentalne i fabularne. Już po dwóch latach istnienia telewizji okazało się jej misja to tylko kropla w morzu potrzeb, w dziedzinie ewangelizacji a utrzymanie prawie niekomercyjnego, chrześcijańskiego charakteru telewizji stanowi nie lada wyzwanie ekonomiczne i personalne. W związku z tym należało stworzyć przejrzysty mechanizm, który w jak najlepszym stopniu byłby w stanie sprostać wszystkim trudnym wyzwaniom, związanym z nowoczesną ewangelizacją XXI wieku. Najlepszym rozwiązaniem okazało się powołanie fundacji, która mogłaby pozyskiwać wszelkie środki (ekonomiczne i nie tylko) na prowadzenie działalności ewangelizacyjnej na dużą skalę i na miarę potrzeb współczesnego świata. Po tej linii, od listopada 2016 roku, Fundacja DLA JEZUSA stała się 100% właścicielem wspomnianej wcześniej telewizji OPOKA.TV, rozpoczęła działania przygotowawcze do produkcji filmów z wyraźnym przesłaniem chrześcijańskim, oraz organizacji szkoleń i konferencji z udziałem najwybitniejszych polskich i zagranicznych mówców chrześcijańskich, kierujących swoje nauczanie głównie do młodego pokolenia. Od początku swojego istnienia Fundacja wspiera także prężnie rozwijającą się działalność związaną z organizacją letnich rekolekcji oazowych dla dzieci i młodzieży z Chin.

Drogi internauto, jeśli odrobinę poczułeś, że taka „PRACA U PODSTAW”, prowadzona przez Fundację DLA JEZUSA ma sens – prosimy Cię wesprzyj działalność statutową Fundacji >>>